ISITES2020


8. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 23-25 EKİM 2020

Bildiri Formatı

Sempozyum için bildiri formatını aşağıdaki dosyada bulabilirsiniz. Bildirinin sayfa sınırı 10 ile sınırlandırılmıştır.
Fazladan 6 sayfa daha olabilir fakat her sayfa için 2 Euro ödenmelidir.

Tamamen Türkçe olan bildiriler için İngilizce özet bulunmalıdır.

Bildiri Formatı : ISITES2020-paper-template.docx