ISITES2020


8. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 23-25 EKİM 2020

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi
: 30 Nisan 2020
Özet Bildirimi
: 18 Mayıs 2020
Bildiri Gönderimi
: 17 Ağustos 2020
Kabul Edilenlerin İlanı
: 15 Eylül 2020
Sempozyum Program İlanı
: 21 Eylül 2020
Kayıt İçin Son Tarih
: 16 Ekim 2020
Sempozyum
: 23-25 Ekim 2020