ISITES2020


8. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU
Bursa Teknik Üniversitesi Bursa TÜRKİYE 23-25 EKİM 2020

Amaç&Kapsam

ISTES2018 sempozyumu; dünyanın her bir tarafından Mühendislik ve temel bilimler alanında çalışan bilim insanlarının disiplinler arası çağdaş düzeyde bilimsel aktivitelerini paylaşabileceği ve tartışabileceği uluslararası sevide bir ortam oluşturarak üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir iş birliğinin oluşturulmasını amaçlamaktadır.


Günümüzde bütüncül yaklaşım aşamaları içinde bilginin yorumlanması büyük önem kazanmıştır. Bu itibarla bu sempozyum; bilimsel metotların kapsamı dahilinde bilim alanlarının farklı boyutları ve özelliklerinin incelenmesi ile gerçekleştirilen nesneye dayalı çözümleme olarak bilinen bilimsel bulguların güvenilir ve gerçekçi bir şekilde yorumlanmasında büyük bir fırsat olarak görülmektedir.

Sempozyumun, içeriği ve kapsamı ile geniş perspektifli yaklaşım ve çözüm metotlarının temel bilimler ve mühendislik konularına da uygulanarak katılımcıların gelecekte yapacakları bilimsel aktivite, araştırma ve projelerine katkıda bulunacağı aşikârdır.