ISITES2018


6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE
Wome Deluxe Hotel Alanya/Antalya TURKEY 9-11 NOV 2018

Keynote Speakers

Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL
Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL
Topic
Industry 4.0 Status of Digital Transformation and Turkey
Position
Marmara University, Department of Industrial Engineering
Biography

Toplumsal değişim ve dönüşüm kaçınılmaz bir şekilde ve hızla devam etmektedir. Endüstri 3.0 Toplumları Endüstri 4. Toplumuna doğru evrilmekedir. Temelinde teknolojik gelişmeler olan ve daha hızlı, daha esnek ve rekabet gücü yüksek ürünler üretmeyi hedefleyen bu dönüşüm doğal olarak toplumsal dönüşümü de berberinde getirmektedir. Toplumların çoğu Endüstri 4.0’ı anlayıncaya ve yaşamaya başlayıncaya kadar Endüstri 5.0’ın geleceğini öngörmek hiçte yanlış değildir. Endüstriyel dönüşümü bu şekilde hızlı bir şekilde tetikleyen iki temel unsu vardır. Bunlardan birisi BİLGİ diğeri ise İNOVASYONDUR. Yeni gelişmeler bir taraftan imalat ortamına yenilikler getirirken ortaya çıkan sonuçlar toplumda önemli gelişmelerin yaşanmasına yol açmaktadır. Bilgi Teknolojileri her zamankinden daha fazla öneme sahip olmaktadır. Tamamen bilgiye dayalı sistemler geliştirmeyi hedefleyen yapay zekâ önemli bir güdüleyici olmaktadır. Sanal gerçeklik ile gerçek dünya eşzamanlı hareket edebilmektedir. İmplante teknolojiler ile en ince noktalarda teşhis ve tedavi olanakları doğmaktadır. Bu konuşmada endüstriyel dönüşümün temel tetikleyicisi unsurlar, bu unsurların sağlıklı yönetilmesi, bunların oluşturacağı fırsatlar ve tehditler gözden geçirilecektir. Nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, artırılmış gerçeklik, eklemeli imalat, zeki robotlar ve otonom sistemler gibi yeni teknolojik yöntemler ve yaklaşımların imalat sistemleri üzerindeki etkisi gözden geçirilecektir. Bunların etkisi ile imalat vizyonunda görülen temel değişime dikkateler çekilecektir. Hali hazırda Enerji, Malzeme, Ürün, Makine parkuru şeklinde yürüyen vizyonun “Ürün, Zeka, İletişim ve İletişim Ağı” şeklinde değişime nasıl sürüklendiği açıklanacaktır. Ayrıca işletme sahipleri, akademisyenler, STK temsilcileri, kamu temsilcileri gibi katılımcıların bu dönüşümü nasıl izleyeceklerine yönelik bir yol haritası anlatılarak dikkatlerin öncelikli alanlara çekilmesi için bir fırsat oluşturulacaktır. Diğer yandan Ülkemizde bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile bunların temel etkileri üzerinde durulacaktır. Birçok kurum dijital dönüşümü konuşmaktadır. Endüstri 4.0 birçok kurumun (özel olsun kamu olsun) ana ajandası haline gelmiştir. Ülkemiz bu kapsamda yapılan çalışmalara önemli destekler üretmektedir. Bu kapsamda başarının artışını sağlamak ve daha sağlıklı bir dönüşüm sürecinin yaşanmasına yol açacak değerlendirmeler yapılacaktır. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm ile ilgili bazı yanlış anlamalara değinilecektir. Özellikle OTOMASYON ve ONOTOM sistemlerin farkına işaret edilecektir.
Abstract & CV